Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2017

Phục hồi dữ liệu máy chủ Raid 5 cho Em Dũng

Cứu dữ liệu Raid5 cho Em Dũng toan bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho em sau 01 ngày. Cấu hình Raid5 - 03 đĩa cứng 2TB hiệu Toshiba Tình Trạng: Lỗi 02 đĩa  - Đĩa cứng số 2 Bad head số 6  - Đĩa cứng số 3 Bad head số 2 - Đĩa cứng số 1 là OK Khắc phục sự cố Raid5 - Đầu tiên kiểm tra đĩa cứng số 2 và số 3 chúng tôi nhận thấy đĩa cứng số 2 bad logic có thể tạo imange nhanh hơn ổ cứng số 3 (hỏng nguyên Head số 2 bắt buộc thay thế đầu).  - Sau khi hoàn thành image đĩa cứng số 2 xong - Chúng tôi bắt đầu phân tích mã nhị phân. Sau 15' áp dụng phương pháp tạo raid array giả lập. Chúng tôi, có thể nhìn thấy dữ liệu. Dung lượng hơn 1TB. Chúng tôi bắt đầu trích xuất ra. Sau 01 ngày hoàn thành.  Kết thúc trường hợp phục hồi dữ liệu Raid5 cho Em Dũng kết quả là toàn bộ dữ liệu đã phục hồi thành công