Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 06 của Cty Võ Nguyễn

Sau đây là danh sách khách hàng tháng 06/2016 được Cty Khôi Phục Dữ Liệu Võ Nguyễn phục vụ cứu dữ liệu Bảo Hiểm Xã Hội Quận Bình Thạnh Đĩa cứng : Bao gồm 04 đĩa cứng chạy máy chủ IBM cấu hình Raid5 Mô tả lỗi : Hai đĩa cứng bị bad và mất cấu hình Raid5 Khắc phục:  Toàn bộ dữ liệu được thu hồi sau 02h và bàn giao cho khách hàng sau đó Thành công:  100% 2.  Cứu dữ liệu cho Em Quốc Đĩa cứng : WD 750GB Black Mô tả lỗi : rơi laptop, lỗi cơ Khắc phục:  Toàn bộ dữ liệu được thu hồi sau một ngàyvà bàn giao cho khách hàng sau đó Thành công:  98% 3.  Cứu dữ liệu cho Cô Thụ (khách hàng ở Gia Lai) Đĩa cứng : Hitachi Mô tả lỗi : lỗi đầu đọc, bị can thiệp bên ngoài Khắc phục:  Toàn bộ dữ liệu được thu hồi sau 24h, bàn giao cho khách hàng sau đó Thành công:  98% 4.  Cứu dữ liệu cho Công Ty Ba Hát tỉnh Đồng Tháp Đĩa cứng : Bao gồm 02 đĩa cứng WD 1TB, chạy máy server cấu hình Raid0 Mô tả lỗi : mất cấu hình Raid Khắc phục:  Toàn bộ dữ liệu được thu hồi sau 2h